Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2018

ANUNCI En data 01 d’abril de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit 6/2018 mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar amb majors i/o nous ingressos efectivament recaptats del pressupost vigent de la corporació, així com anul•lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, i romanent de tresoreria per a despeses generals, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació. En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior. El Vilosell a 01 d’abril de 2019 L’alcalde, Jordi Nogué Estradé