Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA

EDICTE Resolució d'Alcaldia núm. 24/2021 de l' Ajuntament del Vilosell de per la qual se sotmet a informació pública el pla de desplegament presentat per ADAMO TELECOM IBERIA SA Presentat per: Nom i Cognoms/Raó Social NIF/CIF ADAMON TELECOM IBERIA SA A65232357 Un Pla de Desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques en aquest municipi de conformitat amb el que es disposa en l'article 34 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, se sotmet a informació pública pel termini de deu dies, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al•legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient. Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.vilosell.cat]. El Vilosell 03 de març de 2021 L’ Alcalde Jordi Nogué Estradé