Diumenge, 21 De Juliol De 2019
Plaça de l'Ajuntament, 3, El Vilosell - 25457
Telèfon: 973175221
Fax: 973175090

Història

RECULL HISTÒRIC DEL VILOSELL

 

El testimoniatge de les restes prehistòriques, ens asseguren que lhome primitiu habità el nostre àmbit. També hi ha vestigis del pas dels romans per les nostres contrades com són les troballes de ceràmiques i la carrerada dorigen romà.

Amb la dominació sarraïna, comença la història escrita del nostre poble. La invasió es centra als voltants del 713. El primer document que parla del Vilosell fa referència a uns llista de termes que corresponen al valiat de Lleida escrit en àrab al Llibre verd (S. IX).

La primera cita històrica ens diu que la reconquesta als nostres contorns, és a lany 1035 quan el comte Ramon Berenguer I, ocupà Conesa.

Després de la conquesta de Lleida lany 1149 nomenen a Pere Besora primer senyor feudal del Vilosell, encara que safirma que els pobles prop de la serra la Llena quedaren baix el domini de Siurana després de locupació de Lleida, entre aquests el Vilosell.

Les cròniques diuen que la conquesta de Siurana al 1153 va ser el final sarraí a les nostres contrades.

Lany 1177 el rei Alfons I, ordenà la construcció del castell del Vilosell. Hi ha constància que una vegada acabat de construir el Sr. Guillem de Cervera encarregat de lobra, en feu donació al rei.

El desembre de 1178, el rei Alfons I concedeix des de Tarragona, la dominicatura del castell del Vilosell amb tots els seus termes i la meitat dels delmes i rèdits del mateix castell a Pere de Basora. Aquest any, el podem considerar de la repoblació cristiana. Sembla endevinar-se que els primers pobladors vingueren de Tarragona.

Lesdeveniment més important del nostre poble al llarg del temps, és la concessió de la carta de població per part del rei Alfons I i Pere de Basora a favor de Pere de Puyla. Quan la carta de població era atorgada pel rei, les comunitats es veien emparades amb moltes prerrogatives, un exemple és que tenien els delmes i primícies més baixos.

El senyor feudal del Vilosell Pere de Sala lany 1217 ven el castell amb tots els seus termes al monestir de Poblet. Aquí comença la gran relació entre Poblet i el Vilosell.

El Vilosell també es va veure afectat pel la guerra dels segadors, la guerra del francès i les guerres carlines.

Destacats

Mapa Web